Vihtasillan kyläyhdistys

Monissa maalaiskylissä on kyläyhdistys, jonka puheen johtajaa sanotaan myös ”kyläpäälliköksi”. Vihtasillasta puuttui pitkään kylän asukkaita yhdistävä kyläyhdistys. Maalaistalojen emännät olivat kyllä osallistuneet Vihtavuoren maa- ja kotitalousnaisiin sekä järjestäneetompeluseuroja, mutta kylän omaa yhdistystä ei ole ollut. Muutosta asiaan saatiin kun vuonna 2001 perustettiin Vihtavuoren kyläyhdistyksen alainen ”Vihtasillan toimintaryhmä”. Toimintaryhmä rupesi heti voimakkaasti ajamaan Vihtasillan asioita. Ryhmän aikaansaannoksista mainittakoon tievalot, kevyen liikenteen väylä ja kylän nimikyltit. Vuonna 2006 katsottiin että on korkea aika muodostaa kylään aivan ikioma, itsenäinen kyläyhdistys. Yhdistykselle keksittiin nimi Vihtaset ry. Jäseninä yhdistyksellä on tällä hetkellä n. 40. Toimintaan kuuluu sekä kesä- että talvitapahtumien järjestely sekä muuta toimintaa. Yhdistyksen järjestämiä Syyssutinoita voidaan jo kutsua perinteisiksi, koska ne järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2007. Sutinoiden lisäksi ylläpidämme kylän omaa Lakuhiihto-perinnettä. Ensimmäiset Lakuhiidot pidettiin jo 1974.

Tulkaa mukaan kyläyhdistystoimintaan

Kuten muutkin aatteelliset yhdistykset, niin Vihtaset ry toimii täysin vapaaehtoisin voimin. Voidaan kuitenkin kysyä tarvitaanko kyläyhdistystä? Vihtasilta ei ole enää perinteinen kylä, missä kaikki tunsivat toisiaan ja talkoohenki oli huipussaan. Kylän asukkaista suurin osa on nykyisin töissä muualla. Voidaankin kysyä, tarvitaanko tällaisessa muuttuneessa maailmassa kyläyhdistystä ylipäänsä. Vihtasillassa ei ole edes minkäänlaisia palveluita, eikä kyläyhdistykselle kokoontumispaikkaa. Voidaan toisaalta myös kysyä, olisiko kylän kaunis maalais maisema yhtä houkutteleva jos täällä ei olisi kunnallista vesi- ja viemäriverkostoa, tievaloja eikä kevyen liikenteen väylää? Tuskinpaolisi! Vihtasillassa moni kuntoilee turvallisesti iltaisin kevyen liikenteen väylällä katuvalojen valossa. Me, jotka olemme mukana kyläyhdistystoiminnassa toivomme runsaampaa liittymistä yhdistykseen. Tarvitsemme uusia ideoita siitä, mitä asioita kylässä pitäisi kehittää. Kehittämisen varaa on aina.

Vihtajärven tilanne

Kylässämme on upea järvi, Vihtajärvi. Järven veden myrkyllisyys on vähenty nyt, mutta järvi on kasvanut pahasti umpeen. Kuivina kesinä se suorastaan haisee. Vanhoissa valokuvissa näkee kuinka avoin järvi oli vielä 1950-luvulla. Vihtaset ry on hakenut julkista avustusta, jolla umpeenkasvaminen voisi oleellisesti vähentää, mutta emme ole onnistuneet tällaisen rahan hankkimisessa. Eli, ongelma pysyy! Vihtajärviasiassa otetaan vastaan ideoita ja ehdotuksia!

Vihtasillan historia tallennetaan

Vihtasillakin on historiansa. Ensimmäinen vakinainen asumus on ollut Kuhankosken sotilasvirkatalon Vihtataipaleen torppa. Sukupolvet vaihtuvat kylässämme ja uudet asukkaat muuttavat vanhoille asuinpaikoille. Vihtaset on aivan viime aikoina aloittanut kylän historian tallentamisen kirjaksi. Kirja valmistunee 2015. Kirjasta järjestetään ennakkomyynti ensi vuoden aikana. Asiasta ilmoitetaan tiedotteissa sekä kyläyhdistyksen nettisivuilla (valmistuvat tänä syksynä).

Historian Vihtataipaleen talo on kylässämme vieläkin. Siellä järjestetään 31.8.2013 perinteiset Syyssuutinat. Vihtaset ry toivottaa kaikkia mukaan viihtymään markkinoilla historiallisessa maalaismiljöössä. Markkinoilta löytyy jokaiselle jotakin!