Vihtasillan kyläyhdistys

Kyläkirjan kirjoittajaksi valittiin Antti Ikonen. Hän on aloittanut aineiston keräämisen Vihtasillasta  haastatelemalla kyläläisiä kylän vaiheista.
Antti tulee jatkossa kertomaan kirjoittamisen vaiheista blogissaan näillä sivuilla, jolloin hänelle voi ilmoittaa vanhoista kylän vaihesta myöskin sitä kautta. Kirjaprojektin sähköpostiosoite on vihtasillankylakirja@gmail.com, jota kautta kirjoittajaa voi kätevimmin lähestyä kysymyksillä tai tietoja, kuvia ym. muuta aineistoa lähettämällä.
Kyläkirjaa varten valittiin kirjatyöryhmään: Mauritz Vestberg pj, Anu Kaasalainen siht., Terttu Pöyhönen ja Anja Veander.