Vihtasillan kyläyhdistys

Vihtaset ry

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kyläläisten yhteisiä ja tärkeinä pitämiä asioita sekä kylän hyvinvointia. Vihtaset ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistys pyrkii  vaikuttamaan kylää ja kyläläisiä koskevaan päätöksentekoon eri organisaatioissa, osallistuu kylän kehittämistoimintaan ja järjestää erilaisia tapahtumia. Vihtasillan kyläyhdistys, perustettiin 2006 jatkamaan Vihtasillan toimintaryhmän toimintaa.

Jäsenyys

Jäseninä voivat olla 15 vuotta täyttäneet kyläläiset

Jäsenmaksu

  • henkilöjäsen  5 €
  • yritys/yhteisöjäsen  50 €
  • kannatusjäsen 20

Vihtaset ry säännöt

Kyläesite